Кубатсыз ролик

  • Unpowered roller

    Кубатсыз ролик

    Кубаттуу ролик - бул конвейер лентасын айдаган же анын иштөө багытын өзгөрткөн тоголок тоголок компонент. Аны эки түргө бөлүүгө болот: диск ролиги жана руль ролиги. Диск ролик - кубаттуулукту өткөрүп берүүчү негизги компонент. Айдоочу кубаттуу ролик бир кубаттуу роликке бөлүнөт (курдун күч ролигине оролуу бурчу 200 ° дан 230 ° төмөн), көп кубаттуу ролик (көбүнчө жогорку кубаттуулукта колдонулат) жана кош кубаттуу ролик (оролуу бурчу чейин 350 °). Талап ...